Klor Dioksit Nedir?

Klor Dioksit

Klor dioksit (ClO2); İki yüz yılı aşkın süredir tüm virüs, bakteri ve mantar tiplerine karşı başarıyla kullanılmış bir bileşik olup, oksidasyon yoluyla iş gören bir dezenfektandır. Klor dioksit havada aktif halde etki gösterebilen ve çok güçlü oksitleyici yapısı ile; mantarlar, bakteriler ve virüsler gibi patojenik mikroorganizmaları güçlü bir şekilde bertaraf edebilmekte (%99.9999), ayrıca havada mevcut olan ve insan sağlığını negatif olarak etkileyen kötü kokuların nötralizasyonunda etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Kokusuz, alkolsüz, su bazlı ve uzun süre etkili olan klordioksit; klora benzer koku ve görünüm özelliklerine sahip olmasına karşın, gerek kimyasal yapısı, gerekse davranış olarak bazal klordan tamamen farklı bir yapıya sahiptir. Oksitleme potansiyeli bilinen diğer dezenfektanlara (klorlu dezenfektanlar ve hidrojen peroksit) göre 7 kat fazla olup, bu durum ortamlar için çok daha düşük konsantrasyonlarda yeterli dezenfeksiyon seviyesine ulaşılmasını sağlar.

Klor dioksit son derece kararsız ve çok güçlü bir anti mikrobiyaldir. Bilinen en güçlü antioksidanlardan olan klor dioksit, bu kararsız yapısı sayesinde; bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf, maya gibi patojenler üzerinde çok geniş etki spektrumuna sahip olmaktadır.

Geniş pH aralığında çalışır ve suyun pH'ından etkilenmez. Ortamda kötü kokulara sebep olan fenolleri yok eder. Stabil ve çevreci olup, doğada su ve tuza dönüşür. Kanserojen değildir. Ekonomiktir, çok küçük dozlar ile patojenleri imha eder. Lejyonella ve şarbon için en etkin ve en ekonomik çözümdür. Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez. Çok hızlı etki gösterir. Oluşmuş biyo filmleri yok ettiği gibi, yeni biyo film oluşmasını engeller. Patojenler tarafından klor dioksite karşı asla bağışıklık geliştirilemez. Demir ve manganez gibi ağır metalleri hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır. Diğer dezenfektanlardan farklı olarak, aktifini kendi yaratan benzersiz bir üründür.

Çok etkili bir anti bakteriyel dezenfektan olan klor dioksit virüs bulunduran suların dezenfeksiyonu için klordan daha etkilidir.

Pixer klor dioksit ürünleri pH düzenleyici, yüzey-hava aromatizasyonu ve koku giderici olarak güvenle kullanılmaktadır.